HUTMAR S.A.
z siedzibą w Częstochowie, ul. Wilgowa 67
OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY
na sprzedaż składników aktywów trwałych
Przedmiotem przetargu jest: 1. Naczepa ciężarowa FLIEGL SDS typu standard, rok produkcji 2015, szt.1, nr VIN WFDFLT33902017672, nr rej. SC 1742T Cena wywoławcza wynosi 24 000,00 zł + VAT (23%), 2. Samochód ciężarowy Renault Midlum, rok produkcji 2002, szt. 1, nr VIN VF642AEA000008958, nr rej. SC 6513A, Cena wywoławcza wynosi 19.200,00 zł + VAT (23%). Przetarg ustny w ramach publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się 09.06.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67, w pomieszczeniach Zarządu. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej brutto, wadium należy wpłacić na rachunek Spółki w terminie do 08.06.2020 r. Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania. Wysokość postąpienia wynosi 500 zł netto. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu, do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Z Regulaminem Przetargu można za poznać się w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach. 8.00-14.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67 w pomieszczeniu Sekretariatu lub na stronie internetowej BIP Spółki pod adresem www.hutmar.bip.info.pl. Informacje telefoniczne udzielane są pod nr tel. 34 365-98-60. Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Przetargu i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie
Podmiot udostępniający informację:
HUTMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.05.2020 12:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.05.2020 12:13