HUTMAR S.A.
z siedzibą w Częstochowie, ul. Wilgowa 67
OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY
na sprzedaż składników aktywów trwałych
Przedmiotem przetargu jest:
1. Naczepa ciężarowa FLIEGL SDS typu standard, rok produkcji 2015, szt.1,
nr VIN WFDFLT33902017672, nr rej. SC 1742T
Cena wywoławcza wynosi 24 000,00 zł + VAT (23%),
2. Samochód ciężarowy Renault Midlum, rok produkcji 2002, szt. 1,
nr VIN VF642AEA000008958, nr rej. SC 6513A,
Cena wywoławcza wynosi 19.200,00 zł + VAT (23%).
Przetarg ustny w ramach publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie
się 14.05.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie,
ul. Wilgowa 67, w pomieszczeniach Zarządu. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej
brutto, wadium należy wpłacić na rachunek Spółki w terminie
do 13.05.2020 r. Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania. Wysokość
postąpienia wynosi 500 zł netto. Przedmiot przetargu można oglądać po
uzgodnieniu terminu, do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium.
Z Regulaminem Przetargu można za poznać się w dniach od poniedziałku
do piątku, w godzinach. 8.00-14.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul.
Wilgowa 67 w pomieszczeniu Sekretariatu lub na stronie internetowej BIP
Spółki pod adresem www.hutmar.bip.info.pl. Informacje telefoniczne udzielane
są pod nr tel. 34 365-98-60. Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza,
że zapozna

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie
Podmiot udostępniający informację:
HUTMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.04.2020 08:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.04.2020 09:00