Częstochowa , dnia 27.11.2018.
Zapytanie ofertowe na
Zaprojektowanie i wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40 kWp
z możliwością segmentowej rozbudowy
NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiającym jest: HUTMAR S.A. ul. Wilgowa 67, 42-271 Częstochowa.
2. Siedziba: ul. Wilgowa 67, 42-271 Częstochowa.
3. NIP 573-010-00-18
4. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.hutmar.pl
5. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@hutmar.pl
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie dostawa urządzeń oraz wybudowanie elektrowni
fotowoltaicznej na gruncie o mocy 40 kWp z możliwością jej rozbudowy - system segmentowy.
Planowany termin i dostawa do siedziby Zamawiającego: luty - marzec 2019 r.
Prace związane z wykonaniem powyższego zadania należy rozpocząć od dnia zawarcia umowy.
Warunki techniczne zamówienia:
1. Wszystkie urządzenia muszą posiadać ważne certyfikaty, świadectwa oraz dopuszczenia.
2. Moduły fotowoltaiczne winny posiadać moc max. PMAX nie mniejszą niż 300 Wp i muszą być
zgodne z technologią PERC i posiadać klasę Premium.
3. Gwarancja na zamontowane panele fotowoltaiczne musi być wystawiona przez wytwórcę i
wynosić:
10-lat na wykonanie wyrobu
25-lat na liniowy spadek mocy
4. Inwerter fotowoltaiczny powinien spełniać wymogi polskich norm i rozporządzeń w tym wymogi
stawiane przez operatora sieci elektroenergetycznej -Tauron.
Inwerter powinien spełniać warunki:
• prostego montażu
• budowy kompaktowej
• komunikacji przez Ethernet - protokół SunSpec Modbus, WiFi - proste uruchomienie
• Minimalnej sprawności falownika min. 98%
• IP 65
• Napięcia wejściowego Dc 1000V
• umożliwiać monitorowania i kontroli systemu
• gwarancji min. 7 lat i powinna ona być wystawiona i gwarantowana przez producenta.
5. Konstrukcja nośna na gruncie musi posiadać wymagane aprobaty techniczne i budowlane.
6. Gwarancja minimalna konstrukcji pv musi wynosić minimum 15 lat i musi być wystawiona przez
producenta
7. Wszystkie urządzenia powinny być zabezpieczone po stronie DC/AC zgodnie z polską normą.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za gwarantowany uzysk energii z wybudowanej instalacji.
9. Wykonawca winien posiadać stosowne uprawnienia energetyczne preferowany będzie certyfikat
UDT.
Oferta powinna zawierać koszt projektu, koszt urządzeń i instalacji wraz z uruchomieniem w kwocie
netto i brutto z podatkiem VAT wg obowiązujących stawek.
Ofertę prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: dyrektor@hutmar.pl
Oferty należy składać do dnia 12.12.2018. do godz. 15.00

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Podmiot udostępniający informację:
HUTMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.12.2018 08:36
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.12.2018 08:36

Rejestr zmian dokumentu